Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

”Vårt uppdrag är att med vår samlade kompetens hjälpa barn och vuxna att få det bättre – det finns alltid en väg vidare. Konsten är att se den vägen och välja den, både i organisationen och i behandlingsarbetet.”
Så ser det övergripande uppdraget ut för enhetschefen för Kriscentrum i mellersta Skåne, Skyddat boende, Stödcentrum och Barnahus i mellersta Skåne. Eftersom vår nuvarande enhetschef går vidare till ett annat uppdrag söker vi nu dig som har ett särskilt intresse för att leda verksamheter med fokus på relationsvåld. Uppdraget är brett och sträcker sig från ett individperspektiv till ett kommunövergripande perspektiv.

Kriscentrum i mellersta Skåne arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Mottagningen erbjuder kostnadsfri, individuellt anpassad hjälp, i form av samtalsstöd individuellt eller i grupp, rådgivning, krisbearbetning och riktar sig till medborgare i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv. För lundabor finns även tillgång till ett skyddat boende och ett Stödcentrum som riktar sig till brottsutsatta under 25 år.

Till Kriscentrum är Lunds kommuns kvinnofridsamordnare och hederssamordnare knutna.
Barnahus i mellersta Skåne erbjuder en trygg miljö där barn och unga som blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Barnahus mellersta Skåne vänder sig till barn från kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

För oss på socialförvaltningen är kreativitet och hög kompetens inom ett stabilt ramverk en kombination som ger hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder lundaborna. Vi har målmedvetet satsat på samverkan och ett utbud av insatser som gör det möjligt att anpassa hjälp- och stödinsatser efter behov.
Medarbetarnas olikheter och drivkraft för professionell utveckling och kompetenshöjning utifrån de olika uppdragen, är också några av våra framgångsfaktorer. De tas tillvara bland annat genom möjlighet till specialisering, och en hög grad av delaktighet inom enheten. Vi värnar också om ett gott samarbetsklimat internt med kollegorna inom socialtjänsten samt med externa aktörer.Enhetschef

Arbetsuppgifter

Som chef i Lund har du som yttersta uppdrag att tillsammans med dina medarbetare och kollegor ge en god samhällsservice och att sträva efter att förverkliga kommunens mål och vision. Du företräder Lunds kommun som arbetsgivare och är en viktig ambassadör och förebild. Att vara chef består av att balansera det formella uppdraget med det personliga ledarskapet.

Som chef har du:
• Ansvar för att planera, leda och styra verksamhetens leverans, utvecklings- och kvalitetsarbete.
• Ansvar för medarbetare och arbetsmiljö.
• Ansvar för budget, uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Kollegorna i ledningsgruppen för verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd är viktiga samarbetspartners utifrån ett gemensamt ansvar för förvaltningens resultat och utveckling.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du bör ha kunskap om och intresse för området och känna till regelverk av betydelse för uppdraget, främst socialtjänstlagen och barnkonventionen. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Chefserfarenhet från liknande uppdrag är meriterande. Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika delar, men särskilt med inriktning på relationsvåld, är meriterande.
Som ledare är du tillräckligt tydlig och kommunikativ för att ge ramar men även utrymme för dina medarbetares kreativitet och olika styrkor. Du har förmågan att göra rätt avvägningar kring uppdragets behov av stabilitet kontra utveckling och ser till att både ha helhetsperspektiv och vara närvarande i det dagliga arbetet. Du är en samarbetsorienterad och prestigelös person med god självkännedom och genuint intresse för målgruppen och för socialtjänstens utmaningar i framtiden.

Tillsvidareanställning med tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att hållas löpande.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-09-12

Referensnummer

SOC 19-42
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Inger Fröman
Title: Verksamhetschef
Telefon: 046-359 57 39

Namn: Staffan Persson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 54 26

Barn, unga och familjestöd, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista