Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Vilka är vi?
I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för 121 000 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Som stödassistent blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen hos Lunds kommun där drygt 2900 medarbetare arbetar. Vi ansvarar bland annat för äldreboenden, hemvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, träffpunkter för seniorer och stöd till anhöriga.

Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Varje dag jobbar vi för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

I Lunds kommun ligger vi i framkant med att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en nationell modell med fokus på brukarens individuella behov som beskrivs genom systematisk dokumentation och följs upp regelbundet.

Stödassistent till korttidsvistelse för barn inom LSS

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent inom korttidstillsyn/vistelse LSS.
Du kommer att ingå i ett team på en av våra enheter som riktar sig till barn med autism och andra funktionsvariationer.

I ditt arbete förväntas du att:
• Planera vardagen för våra brukare
• Upprätta och utforma genomförandeplaner
• Dokumentera
• Göra regelbundna utvärderingar
• Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet

Tillsammans med dina kollegor ansvara du för att stötta våra brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter, så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Därför krävs det att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.

Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med trevliga och engagerade kollegor gör du skillnad varje dag.

Enheten erbjuder både korttidstillsyn och korttidsvistelse vilket innebär det att du kommer att arbeta oregelbundna tider och helg.

Kvalifikationer

• Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, eller påbörjad eftergymnasial utbildning med inriktning inom området.

• Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap om personer med autism.

• Kunskap kring lågaffektivt bemötande

• Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.

Du har god förmåga att samarbeta, eftersom du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med olika yrkesgrupper.

Du kan sätta dig in i andra människors situation och gör ditt bästa för att möta varje enskild brukares behov.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-01-03

Referensnummer

VoO 329/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Heléne Månsson
Title: Enhetschef
Telefon: 046 - 359 62 07

Namn: Cecilia Segersteen
Title: Rekryteringskoordinator
Telefon: 046 - 359 49 36

Facklig(a) företrädare

Namn: Kommunals expedition
Telefon: 046 - 359 67 33

Barnkorttids Peter Pan, SOA, Vård-och omsorgsförvaltningen

Tillbaka till lista