Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.Socialsekreterare

Arbetsuppgifter

Vi på Utredningsenheten inom verksamhetsområdet Socialpsykiatri arbetar med individer med en allvarlig och varaktig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av stöd i sin vardag. Under hösten 2018 blev vi en egen enhet och arbetar nu tillsammans med vår verkställighet inom samma verksamhetsområde. Utvecklingsarbete av vår verksamhet pågår ständigt för att kunna möta medborgarnas behov på bästa sätt.
Vår enhet söker nu ny personal till en tillsvidare anställning. Utredningsenheten omfattar i nuläget personalmässigt en enhetschef och 7 socialsekreterare. Under hösten kommer vi att ha en förstärkningstjänst och blir då 8 socialsekreterare.
Vi ansvarar för allt utredningsarbete och all myndighetsutövning inom verksamhetsområdet. Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att handlägga och utreda enskildas behov av olika stödinsatser utifrån vår målgrupp samt att följa upp de insatser som beviljas. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom enheten, men också med övriga kollegor inom socialförvaltningen, samt andra viktiga samverkanspartners, som t ex vuxenpsykiatrin.

För att du ska trivas, utvecklas och samtidigt göra ett bra arbete är vi noga med att:

• erbjuda ett tillgängligt och kompetent chefsstöd samt mentor vid nyanställning
• erbjuda en strukturerad introduktion
• tillgodose behovet av löpande kompetensutveckling och extern handledning
• värna om ett välfungerande samarbete med olika aktörer


Alla medarbetare uppmuntras att delta i utvecklingsfrågor och att bidra till hög kvalitet i vår verksamhet.
Vi är måna om ett välstrukturerat arbetssätt, en hög kunskapsnivå och ett aktivt utvecklingsklimat. Vi tillämpar flextid och har subventionerad friskvård.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har socionomexamen och något eller några års erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten.
Vi söker Dig som
- har ett trevligt sätt och god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift
- både arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga
- känner engagemang för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- gärna har kunskap inom psykiatri/socialpsykiatri
- vill vara med och bidra i utvecklingsarbetet av enheten
- gärna har erfarenhet av arbete i datorsystemet Procapita

Som utredare får du verkligen nytta av din kompetens som socionom inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ska gå hand i hand med empati och konstruktivt samarbete, men också med tydlighet och metodik som den utredande socialsekreteraren förväntas stå för. Vi lägger därför vikt vid att du är en person som kombinerar ditt engagemang med en lugn framtoning och förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Samtidigt har du en beredskap att vara flexibel när behoven i verksamheten påverkar din planering. Du möter människor med respekt och hanterar din myndighetsroll på ett ansvarsfullt sätt genom att ta fasta på och analysera den information och kunskap som är mest väsentlig för att hantera dina ärenden i varierande situationer.

Tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-07-15

Referensnummer

SOC 19-37
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Maria Sundahl Karlsson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 38 12

Facklig(a) företrädare

Namn: Vision
Title: expedition
Telefon: 046-359 59 56
Namn: Akademikerförbundet SSR
Telefon: 046-359 50 00

Utredning och uppföljning, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista