Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

På Arbets- och försörjningsenheten arbetar vi med finna vägar till självförsörjning för den enskilde. Vi handlägger försörjningsstöd samt erbjuder olika former av stöd och insatser för att få ut individen i arbete och självförsörjning. Vi är mitt inne i ett utvecklingsarbete som vi hoppas att du vill vara delaktig i!


Arbetsmarknadskonsulent

Arbetsuppgifter

Vi söker en arbetsmarknadskonsulent som genom fördjupade kartläggningar, aktuella metoder samt samverkan medverkar till självförsörjning för den enskilde. För samverkan med arbetsförmedlingen förutsätter vi att du har kunskap om aktuella arbetsmarknadsåtgärder och arbetsförmågeutredningar. För samverkan med försäkringskassa och sjukvård krävs kunskap om rehabiliteringsarbete samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Kvalifikationer

Socionomexamen.
Kunna bedriva ett kvalificerat förändringsarbete utifrån den enskildes behov. Kunskap om matchning, rekrytering, dokumentation och uppföljning. Kunna tillämpa inom området aktuella metoder tex FIA och MI. Som person ska du ha ett gott bemötande, vara lugn, ha självinsikt och humor!
Tidsbegränsad anställning 2019-01-01 t o m 2019-12-31.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-12-09

Referensnummer

SOC 18-91
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Ann-Charlott Johansson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 65 75

Namn: Sven Svantesson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 53 48

Facklig(a) företrädare

Namn: Nås via kommunens växel
Telefon: 046-359 50 00

Arbets och försörjningsenheten, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista