Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

I natursköna Södra Sandby/Revinge, strax öster om Lund finns två F-3 skolor; Revinge och Österskolan, två F-6-skolor; Byskolan och Uggleskolan och en 4-9 skola; Killebäckskolan.

Alla skolorna har välutbildade och erfarna pedagoger. Vi strävar efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet. Vi har ett innovativt förhållningssätt till skolutveckling som bland annat innebär att medarbetarna tar del av skolutvecklingsfrågor och kan driva olika skolutvecklingsprojekt.

I Södra Sandby har samtliga låg- och mellanstadieskolor länge bedrivit fritidsverksamhet för årskurserna f-3. Pedagogisk omsorg för elever i åk 4-6 har däremot tidigare legat inom ramen för Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Från och med höstterminen 2016 har denna verksamhet övergått till skolförvaltningarna och drivs således nu i skolans regi. Ett nytt fritidshem har skapats med elever från Killebäckskolan, Uggleskolan och Byskolan i åk 4-6. Att arbeta här innebär att vara del av en nyskapande process. Det nya fritidshemmet attraherar fler barn än tidigare.

Fritidspedagog, lärare med inriktning mot fritidshem eller motsvarande

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och utveckla en verksamhet präglad av kvalité, glädje och professionalism.

Du är sugen på att ta dig an ett uppdrag där du bidrar till att ge barnen en lustfylld och lärorik vistelse på fritidshemmet. Du behöver kunna fånga barnens intressen och önskemål där de befinner sig just nu, vara öppen från förslag från dem och kunna omvandla dessa till faktisk verksamhet. Vi strävar efter att personalen tillsammans utgör en bra helhet, där kompetenser hos var och en kan tillvaratas på ett sådant sätt att fritidshemmet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som kan möta varje barn.

Fritidsverksamheten för alla 10-13-åringar i Södra Sandby är förlagd till Killebäckskolans i lokaler som är gemensamma för både skola och fritidshem. Lokalerna är fräscha och tillgång till olika typer av aktivitetsrum finns, t ex idrottshall, musik- bild och hemkunskapssal.

Ditt huvudsakliga uppdrag är fritidshemsverksamheten. Din närmaste tillhörighet är arbetslaget på fritidshemmet. Under skoldagen har vi ambitionen att du ska bidra genom just det som är din specifika kompetens. Om du har undervisningsbehörighet i ett eller flera ämnen kan denna eventuellt komma att nyttjas. Du arbetar utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd för fritidshem och omsätter dem till meningsfullt lärande för eleverna.

Tillsammans med dina kollegor skapar du ett gott arbetsklimat, har ett professionellt förhållningssätt samt bidrar till en optimal lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Krav
• Fritidspedagogsutbildning, lärarexamen med inriktning mot fritidshem eller motsvarande

Följande är meriterande:
• Kunskap om skolans styrdokument och tydligt driv att arbeta i enlighet med dessa
• Helhetssyn på elevers lärande
• Tryggt ledarskap gentemot elever byggt på respekt, lyhördhet och nyfikenhet
• Förmåga och intresse av att möta alla elever just där de är
• Lösningsfokuserat förhållningssätt
• Flexibilitet, god samarbetsförmåga och en vilja att utgöra del av ett samlat team
• Kreativitet och intresse för att tillsammans med kollegor utveckla en ny verksamhet
• Annan ledarutbildning eller erfarenhet som handlar om att leda barn/ ungdomar i grupp

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-12-14

Referensnummer

S 37/18
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställda i kommunen. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Stefan Mattisson
Title: Verksamhetsledare
Telefon: 046-359 36 39

Namn: Ulf Skelander
Title: Biträdande rektor
Telefon: 046-359 77 24

Namn: Ellinor Fredholm
Title: Skolsekreterare

Killebäckskolan 6-9, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista