Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

IT-arkivarie

Arbetsuppgifter

Som IT-arkivarie är du placerad vid Stadsarkivet. Här ingår du i ett team av arkivarier, IT-arkivarier, informationshanteringsspecialister och assistenter som jobbar både med traditionell arkivhantering, e-arkiv,
utbildningar och strategisk informationshantering. Tjänsterna som IT-arkivarie är placerade vid Stadsarkivet, men du kommer att arbeta inom ramarna för SkanEarkiv. I SkanEarkiv samarbetar 16 skånska kommuner i att skapa ett gemensamt e-arkiv. Lund fungerar som värdkommun och har det operativa ansvaret för att bygga upp e-arkivet
både organisatoriskt, funktionellt och tekniskt. Som IT-arkivarie du kommer du att vara en nyckelkompetens i detta arbete tillsammans med cirka 6 kollegor som är IT-arkivarier och tillsynsarkivarier. Du kommer att delta i nätverk och arbetsgrupper inom e-arkivsamverkan och bidra till ett välfungerande samarbete med samverkanskommunerna. Du arbetar med att utveckla, effektivisera och digitalisera processer och rutiner inom arkiv- och informationshantering och deltar i framtagandet av styrdokument, riktlinjer och andra viktiga strategiska verktyg för att sörja för en god informationshantering.
Att planera och genomföra utbildningar inom informationshanteringsområdet ingår också i dina arbetsuppgifter.
Du står för välfungerande kommunikation, god service och stöd till förvaltningarna och andra verksamheter, i synnerhet
registratorer, nämndsekreterare och verksamhetschefer.
Arbetet innebär också till viss del egen handläggning av ärenden i form av att bearbeta, analysera och skriva utredningar
samt att uppdatera styrdokument.

Organisationen kring SkanEarkiv flyttar under vintern 2020 in i lokaler i centrala Lund.

Kvalifikationer

Du är högskoleutbildad inom arkiv-/informationsvetenskap, systemvetenskap eller motsvarande. Du har mycket goda
kunskaper om arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Har du kunskap om annan relevant lagstiftning, främst
kommunallagen och förvaltningslagen, ser vi detta som meriterande. Du har även utbildning/kunskaper om e-arkiv och/eller
långtidsbevarande av digital information.

Du har flerårig erfarenhet som arkivarie eller IT-/e-arkivarie eller annan erfarenhet som bedöms relevant. Du har
erfarenhet av att arbeta med e-arkiv eller bevarande av digital information. Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete i kommun, landsting eller annan offentlig förvaltning samt om du har erfarenhet av projektarbete eller utvecklingsarbete.

Du har goda datorkunskaper generellt och specifikt inom office-paketet. Du har erfarenhet av arbete i VisualArkiv
eller annat förteckningssystem. Du har mycket god goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i tal och skrift.

Du är självgående, initiativtagande och uthållig. Du har mycket god förmåga att samarbeta och skapar goda relationer. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har en mycket god förmåga att analysera och lösa problem.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. 2-3 tjänster.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-15

Referensnummer

KK 2019/34
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Mats Johansson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 75 61

Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista