Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Barn- och skolförvaltningen har en ny organisation sen januari 2019 och förskoleverksamheten är indelad i tre olika utbildningsområden. Denna förskola ingår i utbildningsområde 2 tillsammans med förskolor från Östra Torn, Norra Fäladen
och Dalby. Verksamheten inom utbildningsområdet leds av ett ledningsteam bestående av förskolechefer, biträdande förskolechefer och utbildningschef.

Orkesterparkens förskola öppnade i mars 2012.
När du kliver in på Orkesterparkens förskola berättar vår rika lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Våra hörnpelare är omsorgsfull lekfull undervisning, ett aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och tillgänglig lärmiljö. Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi skriver i varje reflektionstillfälle. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö, som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar och vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft.

Förskolan är ljus och rymlig och vi nyttjar gemensamma ytor såsom bibliotek, torg, utställningsrum och snoselrum. Orkesterparken har gott om utrymme utomhus med flera gårdar. Förskolan är belägen i en rik närmiljö med närhet till bl. a 4H-gård, dammar och pilkojor.

Förskollärare till innovativ förskola med fin lärmiljö på Östra Torn i Lund

Arbetsuppgifter

Arbetet vilar på en tydlig struktur som löper som en röd tråd genom hela förskolan med mötestavlor och mötesforum. Vi har tydliga platser för möten och våra morgonmöten sätter ramen för dagen. Fokus ligger på barnens delaktighet och de involveras i planeringen.

Med utgångspunkt i läroplanen arbetar vi fördjupande med flera läroplansmål parallellt i vardagen. Projektarbeten finns framme hela dagarna. Vi har ett pågående arbete med vårt undervisningsuppdrag kopplat till BFL (bedömning för lärande) där litteratur och diskussioner utgör en levande del av verksamheten.

Kvalifikationer

Du som söker har en förskollärarutbildning. Du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet och arbetsglädje. Du har stort engagemang för verktyg för undervisning såsom relationer, stöttande strategier, pedagogiska lärmiljöer och material. Du bidrar i våra diskussioner kring kommande reviderade läroplan, för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du uppskattar att samarbeta i ett större kollegialt sammanhang, ser fördelar med att tänka innovativt med flera kollegor och låta dig inspireras. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom pågående utvecklingsprocesser. Du har en vilja att arbeta efter de visioner som verksamheten beslutar. Tillsammans med kollegor arbetar du för att upprätthålla struktur och trygga relationer som ett tydligt nav i verksamheten.

Du är flexibel och kan arbeta med både yngre och äldre barn i verksamheten. Erfarenhet/utbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en merit, så även att ha arbetat med barn i behov av särskilt stöd.

Vi ser fram emot din ansökan!

Antal tjänster

5

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-08-12

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-06-23

Referensnummer

BSF 199/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Ansökningarna kommer att hanteras löpande vilket innebär att man kan komma att kallas till intervju under ansökningstiden.

Kontaktperson(er)

Namn: Jessica Berggren
Title: Förskollchef
Telefon: 046-359 79 84

Utbildningsområde 2

Tillbaka till lista