Checklista för handledare

För att göra praoperioden så bra för både eleven och arbetsgivaren behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven.

Som handledare introducerar du eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen. Prata också med eleven om de förväntningar ni båda har på praoperioden och följ upp detta under praons gång. 

Som handledare är det viktigt att vara tydligt med vad som gäller och förväntas av eleven under praon. 

Viktiga saker att ta upp med prao-eleven

 • Rundvandring på arbetsplatsen
 • Lunch: kyl, micro, matsal
 • Rutin för brandutrymning, nödutgångar, återsamlingsplats, brandsläckare
 • Plats för första hjälpen
 • Risker på arbetsplatsen och rutiner för att undvika skada
 • Arbetstider för praoveckan (med hänsyn till eventuella busstider)
 • Rutin för sjukanmälan: eleven anmäler till skolan och ringer handledaren
 • Kontaktuppgifter till praoelev, handledare, arbetsplats, skola och föräldrar
 • Regler för mobilanvändande
 • Service och bemötande till kunder/gäster
 • Eventuella allergier, mediciner eller annat som kan vara bra att känna till
 • Vad förväntar sig företaget av praoeleven
 • Tystnadsplikt och sekretess vid behov

Kontakt

PraoLund

E-post: praolund@lund.se

Anita Ringlander Borgshammar
Telefon:
046-3593327
Epost:
 anita.ringlanderborgshammar@lund.se

Anette Ekholm
Epost:
anette.ekholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se