Ta emot praoelever

1 juli 2018 återinfördes obligatorisk prao (praktiskt arbetslivsorientering) i grundskolan. Nu söker vi arbetsgivare som vill ge ungdomar i årskurs 8 en chans att upptäcka sin framtid.

Syftet är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalitet för alla och vi söker brett efter platser hos privata och offentliga organisationer.

Praon ger eleverna en första kontakt med arbetslivet och hjälper dem att göra ett bra val av utbildning och yrkesinriktning. Du har chansen att inspirera och forma framtidens stjärnor på din arbetsplats- och kanske hitta framtida kollegor.

Anmäl intresse för att ta emot prao-elever  

Genom att ta emot prao under en vecka får du inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ger en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske lockar en elev till ett bristyrke

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. Prao innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med nyrekrytering. Eleven får ett större helhetsperspektiv och kan anpassa sitt val efter din bransch.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/erbjudprao

Kontakt

PraoLund

E-post: praolund@lund.se

Anita Ringlander Borgshammar
Telefon:
046-3593327
Epost:
 anita.ringlanderborgshammar@lund.se

Anette Ekholm
Epost:
anette.ekholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se