Ta emot prao-elever

Har din arbetsplats möjlighet att ta emot prao-elever? Lunds kommuns skolor söker efter arbetsplatser som kan ta emot elever som går i årskurs 8 på prao (praktisk arbetslivsorientering).

Prao är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och ditt företag.

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Praon ger eleverna en första kontakt med arbetslivet och hjälper dem att göra ett bra val inför gymnasiet. Du har chansen att inspirera och forma framtidens stjärnor på din arbetsplats – och kanske hitta framtida kollegor.

 

Anmäl intresse för att ta emot prao-elever 

 

2018 blev prao obligatorisk så alla elever i årskurs 8 ska ha 10 dagar prao som kan fördelas på olika arbetsplatser. Eleven får under handledning uppleva hur det fungerar i arbetslivet.

Har du inte själv möjlighet att ta emot en prao-elev, men vet någon annan, så dela gärna länken till denna sida.

Prao vårterminen 2020

Under vårterminen 2020 har vi i Lunds kommun cirka 1200 elever som ska ut på prao. Det sker under följande veckor: Vecka 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19 och 20.

Vinster med prao för arbetsplatsen och eleverna

Genom att ta emot en eller flera praoelever får du en inblick i en grupp som sällan är representerad på arbetsplatser men som företag ofta vill nå med sina tjänster eller varor: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ger en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske lockar en elev till ett bristyrke.

Praon är också en möjlighet för både arbetsgivare och elever att utmana traditionella könsroller och lägga grunden för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen, genom att eleverna kan prova på yrken som de kanske inte skulle valt annars.

En lyckad praoperiod ger eleverna större möjlighet att göra medvetna val till gymnasiet och minskar därmed risken för avhopp. Det gör att vi får fler välutbildade ungdomar ut i arbetslivet som bidrar till hela samhällets utveckling.

Arbetsplatsen får:

 • tillgång till en stor målgrupps tankar och vanor
 • någon som kan hjälpa till med de där viktiga sakerna som ingen har haft tid att ta tag i
 • möjlighet att ge en kollega ett nytt ansvar i form av mentorskap
 • chans att hitta en framtida kollega
 • presentera sin verksamhet för ungdomar
 • se över arbetssätt och metoder genom att behöva svara på frågor om varför man gör olika saker
 • goodwill för sitt samhällsengagemang
 • en nöjd PRAO-elev som berättar om arbetsplatsen för familj och vänner

Ungdomarna får:

 • möjlighet att visa sina styrkor
 • stärkt självförtroende och kunskaper om arbetsmarknaden
 • en första kontakt med arbetslivet
 • erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar och chansen att upptäcka ett nytt drömjobb
 • bättre förutsättningar att göra ett medvetet gymnasieval
 • en ökad möjlighet att påverka sin framtid

Tips inför praotiden

Utse en handledare

För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en person som ansvarar för eleven.

Tänk igenom syfte och arbetsuppgifter

Det är också bra om ni tänker ut ert huvudsakliga syfte med att ha en praoelev och i förväg tänker igenom vilka uppgifter eleven kan göra.

Gör riskbedömning

Innan ni som arbetsgivare tar emot elever behöver en riskbedömning göras. Gör också en riskbedömning tillsammans med eleven när hen är på plats. Det som är en lämplig uppgift för en 14-åring kan vara olämplig för en annan.

Förslag på arbetsuppgifter för en prao-elev

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/erbjudprao

Kontakt

Praosamordnare

Anita Ringlander Borgshammar
Telefon: 
046-359 33 27
E-post: praolund@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se