När du fått erbjudande om praktikplats

Här finns information om vad ska göra när du fått erbjudande om praktikplats.

1. Tacka ja!

När du har fått ett erbjudande om praktikplats måste du tacka ja på Mina sidor. Du har fått ett lösenord skickat till mailadressen du skrev på din ansökan.

Du får höra av dig till oss om du inte har möjlighet att tacka ja via internet.

Om du inte tackar ja innan den deadline vi har satt förlorar du din plats.

Glömt lösenord

Om du inte hittar ditt lösenord, kan du klicka på den här länken:
https://feriebas.se/lund/minasidor/
Fyll i ditt personnummer och tryck på Glömt lösenord. Då skickas ett nytt lösenord till din mail.

Har du tackat ja till din plats men ångrat dig?

Meddela detta till sommarpraktikansvarig så fort som möjligt genom att maila oss ditt fullständiga namn. Det finns ingen möjlighet att byta plats.

2. Blanketter som måste skickas in

Konto för insättning av löner och utbetalningar

För att få lönen utbetald registrerar du ditt konto digitalt via Swedbanks kontoregistrering. Vi måste sätta in pengarna på ett bankkonto som är ditt – inte en av dina föräldrars. Om du inte har ett eget bankkonto ska du skaffa det nu! Registrera kontot via denna länk(länk till Swedbanks kontoregistrering, öppnas i nytt fönster).

Du som är under 18 år behöver antingen gå till ett Swedbank- eller Sparbanken Skåne-kontor tillsammans med en vårdnadshavare.Du som har fyllt 16 år och har ett konto på banken som du själv disponerar, kangå dit själv och uppge koden "19126".

Skatteverkets blanketter

För att slippa betala skatt på din lön måste du skicka in:

Skatteverkets blankett för lön utan skatteavdrag(länk till www.skatteverket.se, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

OBS! Denna blankett ska lämnas eller postas till kommunens sommarpraktikansvarig senast den 17 juni 2019. Gör du inte detta måste vi göra skatteavdrag på din inkomst. Du som inte lämnat in blanketten i tid får ta kontakt med Skatteverket för att få hjälp.

Fyll i och skicka intill:
Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 05 Lund

Begära utdrag ur Polisens belastningsregister

Du som ska göra praktik på ett fritidshem, skola, förskola eller idrottsförening, eller inom kultur- och fritidsförvaltningen på en verksamhet där det finns barn och unga, måste beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister och skicka in till sommarpraktikansvarig. Detta gäller alltså även dig som ska vara vaktmästare, kock eller lokalvårdare inom en sådan verksamhet samt om du ska vara på ett av kommunens bad. Kontakta oss om du är osäker!

Det kostar inget att begära utdrag ur registret och tar cirka två veckor innan du får hem den i brevlådan (så beställ nu!)

Här är blanketten

Mer om utdrag ur Polisens belastningsregister

Skriv ut och fyll i och skicka in till Polisen.

Själva utdraget från Polisen skickas sedan hem till dig. Det ska du sedan ha med dig och visa upp för din handledare på din första praktikdag.

OBS!Har du inte ditt registerutdrag till praktikstart får du inte börja din praktik. Detta enligt skollagen.

Hälsodeklaration

Du som ska göra praktik inom förskola eller äldreomsorg ska fylla i en Hälsodeklaration avseende tuberkulos.

Hälsodeklaration med avseende tuberkulos

Fyll i och skriv ut blanketten. Ge den sedan till din skolsköterskapå skolan - så snart som möjligt och innan skolan slutar! Skolsköterskan gör en bedömning och skickar sedan din hälsodeklaration vidare till sommarpraktikansvarig.

OBS! Om vi inte får in Hälsodeklarationen påskriven av din skolsköterska innan praktikstart får du inte börja din praktik.

3. Kontakta din handledare

I Överenskommelsen som du får av oss på Sommarpraktik i Lund finns

 • namn på din handledare
 • namn på arbetsplatsen
 • telefonnummer till arbetsplatsen.

Ring din handledare och fråga om ni kan träffas innan praktiken börjar eller om du kan få ställa några frågor per telefon enligt denna checklista. Behåll Överenskommelsen, där finns kontaktuppgifterna till din handledare!

Fem frågor att stämma av med din handledare innan du börjar praktiken:

 1. Hur dags och vart du ska gå första dagen? Stäm av praktikplatsens adress och ta sedan reda på var den ligger innan du börjar.
 2. Vilka kläder är lämpliga att ha?
 3. Vilka blir dina huvudsakliga praktikuppgifter?
 4. Vilka tider ska du jobba?
 5. Kan du ha med mat som du kan värma och äta eller finns det något ställe i närheten där du kan köpa mat?

Informera gärna din handledare om det finns något om dig som kan vara bra för hen att veta innan du börjar. Vi är alla olika och en del behöver tydliga instruktioner innan de förstår vad som ska göras medan andra förstår direkt och en tredje kanske behöver prova sig fram. Hur fungerar du?

4. Din lön

Din lön kallas "praktikersättning". Du får ingen ersättning om du är sjuk eller behöver vara ledig, men du kan fråga din handledare om du kan "jobba igen" timmar eller dagar som du missat, till exempel i veckan efter din praktikperiod.

 • Högstadieelever tjänar 45 kronor/timme, 270 kronor per dag.
 • Gymnasieelever tjänar 50 kronor/timme, 400 kronor per dag.

För att vi ska kunna betala ut ersättning måste sommarpraktikansvarig ha fått in en korrekt ifylld närvarorapport.

Närvarorapport

Den ska vara undertecknad av både dig och din handledare. Du eller din handledare kan skicka in den till oss efter avslutad praktik, men det är ditt ansvar och det ligger i ditt intresse att vi på Sommarpraktik i Lund faktiskt får in den!

Skicka till:
Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 05 Lund.
Eller lämna i brevlådan på kommunhuset Kristallen så fort som möjligt.

Närvarorapporterna behandlas i turordning och ingen förtur ges oavsett av vilka skäl du anger.

5. Arbetstider, ledighet och sjukdom

En praktikperiod är tre veckor, alltså 15 praktikdagar. Högstadieelever praktiserar max 90 timmar under den tiden och gymnasieelever praktiserar max 120 timmar. Lunch är inte inräknad.

 • Högstadieelever praktiserar 6 timmar perdag.
 • Gymnasieelever praktiserar 8 timmar per dag.

Du ska utöver arbetstiden ha minst 30 minuters lunch varje dag. Alltså ska du vara på arbetsplatsen 6,5 respektive 8,5 timmar.

Du får praktisera vardagar mellan klockan 6.30 och klockan 20. Arbete på annan tid ska göras upp med handledare. Du får ingen extra ersättning för obekväm arbetstid.

Midsommar

Många arbetsplatser har stängt på midsommarafton. Du som har praktik på midsommarafton får vara ledig den dagen utan lön. Du kan fråga din handledare om praktikdagen kan tas igen i nära anslutning till praktikperioden – du får ersättning för den dagen.

Har praktikplatsen öppet som vanligt på midsommarafton så får du självklart praktiksera då om du vill, dock utan extra ersättning för obekväm arbetstid. Du får alltså samma ersättning som de andra dagarna.

Ledig

Behöver du ta ledigt när du har praktik ska du prata med din handledare på praktikplatsen. Du får ingen lön när du är ledig. Om det är okej med din handledare kan du "ta igen" ledig tid genom att förlänga praktiktiden. Du får dock inte ta igen tid genom att arbeta fler timmar en dag utan bara genom att förlänga praktikperioden, det vill säga praktisera fler dagar.

Sjuk

Om du blir sjuk ska du meddela detta till din handledare på praktiken. Detta är viktigt eftersom din handledare räknar med att du ska dyka upp en viss tid, och har planerat arbetsuppgifter för dig. Dessutom kan din handledare bli väldigt orolig om du inte kommer! Du får ingen ersättning när du är sjuk (även om du kommer med läkarintyg till sommarpraktikansvarig). Om det är okej med din handledare kan du "ta igen"sjukdagar genom att förlänga praktiktiden. Du får dock inte ta igen tid genom att arbeta fler timmar en dag utan bara genom att förlänga praktikperioden (det vill säga praktisera fler dagar).

6. Arbetsmiljö och arbetsrättsliga regler

Lunds kommun har nolltolerans när det gäller trakasserier eller andra former av kränkande särbehandling. För mer information om trakasserier och kränkningar samt arbetsmiljö se länken till Arbetsmiljöverketlängst ner på sidan under ”Relaterad information”.

En sommarpraktikant har precis som alla andra anställda rätt till en bra arbetsmiljö och att hen på ett säkert sätt får veta hur arbetsuppgifterna ska utföras. Därför ber vi handledarna att ge varje praktikant en introduktion och riskbedömning på arbetsplatsen. Det är en blankett som ska fyllas i och som sedan ska finnas lättillgänglig på praktikplatsen. Lunds kommun har rätt att avbryta praktiken vid bristande arbetsmiljörutiner.

7. Olyckor och försäkringsskydd

Du som är sommarpraktikant är försäkrad via kommunen. Det innebär ett skydd om du skadar dig på arbetsplatsen eller under direkt färd, utan avbrott, till och från arbetsplatsen.

Försäkringen täcker inte dina personliga saker som din mobil eller kläder, om du skulle bli av med dem. Var rädd om dina värdefulla saker som du har med dig till praktiken.

Här kan du läsa mer om försäkring

Om du blir skadad under praktiken:

 • Sök läkare eller tandläkare direkt.
 • Berätta för din handledare vad som hänt.
 • Spara alla kvitton om du har några utlägg i samband med detta! Men det är inte allt som ersätts. Om du till exempel behövt ta en taxi från praktikplatsen till sjukhuset på grund av olycksfallet, måste det styrkas med intyg från behandlande läkare att det var nödvändigt. Du måste själv be om intyget och det ska framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Sommarpraktikansvarig kan hjälpa dig att göra en skadeanmälan till Försäkringskassan.

8. Tips och goda råd

Ha en positiv attityd när du börjar (även om det kan kännas nervöst). Visa intresse för arbetsplatsen. Ett bra sätt att visa sig intresserad är att ställa frågor,det skapar alltid kontakt. Var inte rädd för att fråga– det finns inga dumma frågor.

Annat som är viktigt att tänka på är:

 • Passa tider! Arbetsgivaren ska inte stå och vänta på dig. Du får heller ingen ersättning den tid du inte är på plats.
 • Prata gärna med din handledare om sådant som stör dig eller om det finns något som kan vara bra för din handledare att veta om dig eller dina behov. Du kan också ringa praktikansvarig i kommunen på 046-359 84 68, men problem ska iförsta hand redas ut tillsammans med handledaren.
 • Din privata mobil ska vara på ljudlöst läge och får endast användas under pauser och raster.
 • Ha roligt på din praktikplats– man vet aldrig, du kanske blir timanställd efter avslutad praktik! Så gör ett gott intryck och ett bra jobb. Det är ett sätt att skaffa dig goda referenser inför framtida arbeten.

9. Rimlig arbetsuppgift eller inte?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig arbetsuppgift. Som praktikant kan det hända att du ombeds att göra sådant som du aldrig har gjort innan. Du kan behöva ta i mer än vad du är van vid, det är helt okej. Men du ska aldrig behöva ha ensamt ansvar över arbetet på din praktikplats och du ska inte utsättas för fara. Är du osä­ker på vad som gäller ska du prata med din handledare, med oss på Sommar­praktik i Lund eller kolla på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Detta är okej arbetsuppgifter på praktiken

 • Att städa och diska.
 • Att betala för maten.
 • Att inte få ha mobilen uppe under praktiktid.
 • Att det är högt tempo och mycket att göra.
 • Att chefen förväntar sig att du ska vara aktiv under den tid du är på arbetsplatsen.
 • Att plocka fram varor och lyfta kartonger på ett säkert sätt.
 • Att göra saker som du inte kan sedan innan så länge du får bra instruktioner och tillgång till skyddsutrustning.
 • Att svettas och bli smutsig, se bara till att du lyfter rätt och att du får skyddshandskar och glasögon om det behövs.

Detta är inteokej arbetsuppgifter på praktiken

 • Jobba övertid.
 • Att inte få lunchpaus.
 • Jobba mer än fem dagar i sträck.
 • Att arbeta med farliga ämnen.
 • Att öppna eller stänga själv.
 • Att ansvara över ekonomi eller kassa.
 • Lyfta tungt utan att få hjälp eller information om säkra lyft.
 • Att din handledare eller annan personal inte finns tillgänglig.
 • Att inte få information om vad du ska göra vid en olycka.
 • Att tvingas jobba på ett halt golv i vanliga skor.
 • Bli utsatt för hot, våld, trakasserier eller kränkning från kunder, brukare eller övrig personal
 • Att inte få information om hur verktyg ska användas och uppgifter utföras.
 • Att använda verktyg som kräver utbildning eller är uppenbart farliga: t.ex. truck, gräsklippare eller sprutor.
 • Att utföra vårdarbete. Det är okej att umgås med och servera mat eller städa hos äldre på ett ålderdomshem, men aldrig att behöva ge medicin, sköta sår eller ge sprutor (visst vårdarbete kan vara okej om du har fått utbildning via din skola).

10. Intyg

Fråga om din handledare kan tänka sig att hjälpa dig med ett intyg innan du slutar.

Här finns intyget

Fyll själv i de uppgifter du kan och be din handledare att skriva under när praktiktiden är slut. Syftet med intyget är att du ska kunna styrka arbetsliverfarenhet när du söker jobb i framtiden.

Du är välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail om du har frågor eller något du vill berätta! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan under "Kontakt". Lycka till på din praktik!

Med vänlig hälsning,

Nora Al Barkawi och
Samordnare Sommarpraktik i Lund

Kontakt

Sommarpraktiken

Socialförvaltningen

Postadress: Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefontid: Vardagar 1012

Samordnare:

Nora Al Barkawi, telefon 046-359 84 68
E-post: Nora.albarkawi@lund.se

Amanda Karlsson, telefon 046-359 30 66
E-post: amanda.karlsson@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se