Allt om ComUng

ComUng är ett samordningscenter och mötesplats och verksamheten bygger på samverkan mellan Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund. Vi består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. ComUng erbjuder dig som besökare möjlighet till sociala aktiviteter, friskvård och vägledning.

Historik

ComUng började som ett samverkansprojekt under perioden 2011-02-01 till 2014-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Från och med 1 februari 2014 är ComUng en permanent verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv.ComUngär ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.

Målgrupp

ComUng är till fördig som är i åldern 16 till 24 år.

Vår idé

Vi samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar.

Samordningscenter och mötesplats

Ett samordningscenter har skapats med tanken: en dörr in till samverkansparternas stöd för att nå etablerad sysselsättning.

En mötesplats för målgruppen finns i samordningscentret med drop in verksamhet och sociala aktiviteter samt friskvård. Idén är att tillsammans med ungdomarna hitta och skapamöjligheter!

Kontakt

ComUng

Adress: Vårfrugtan 1
223 50 Lund
Telefon: 046-359 42 80
E-post: comung@lund.se

 

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se