Länk till startsidan

Tillgänglighet för e-tjänster

Lunds kommun står bakom dessa e-tjänsterna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå innehållet. Här beskriver vi hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem som vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

Vi är medvetna om att delar av systemet inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda de brister som finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra e-tjänster?

Vi strävar hela tiden med att förbättra tillgängligheten i e-tjänsterna. Kontakta oss om du behöver innehåll från e-tjänsterna som inte är tillgängligt för dig. Ring eller skicka e-post.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Välj typ av synpunkt (klagomål, förslag eller synpunkt) och sedan området tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Bristande förenlighet med lagkraven

E-tjänsterna är inte förenligt med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Den länkade logotypen har textalternativet 'Logotyp' i stället för 'Lunds kommun'. Bilden som indikerar att sidan håller på att laddas saknar textalternativ. Inloggningssidan för BankID innehåller felaktigt beskrivna bilder.
 • Hjälptexter i anslutning till inmatningsfält är inte kopplade till fälten och läses inte automatiskt upp. Vissa ledtexter till filuppladdningsfält är inte tillräckligt tydliga. Felmeddelanden är inte alltid korrekt kopplade till de tillhörande formulärfälten.
 • Rubriker på försättssidorna, i sidfoten och på vissa sidor är inte märkta som rubriker. Viktiga meddelanden som framhävs visuellt ger inte motsvarande information till hjälpmedel. Rubriker i dialogrutor och på sammanfattningssidor har fel rubriknivåer.
 • I formulär med identiska fält för företrädare och sökande är inte fälten tydligt grupperade. På vissa sidor saknas landmärket "huvudinnehåll" (main).
 • När datumväljaren är öppen går det att tabba sig till andra element på sidan, vilket kan vara förvirrande. Menyn täcker ibland element som kan få tangentbordsfokus.
 • Länken för att gå direkt till huvudinnehållet fungerar inte på bekräftelsesidan.
 • Sökfunktionen visas med en knapp, men lägger sig före knappen och får inte automatiskt fokus. Du behöver därför tabba "baklänges" för att komma till sökfältet.
 • Det framgår inte av länktexten vilka länkar som går till dokument i stället för webbsidor. Inte heller vilka länkar som öppnar nya fönster.
 • Vissa felmeddelanden i formulär är otydliga och beskriver inte vilket fält som behöver rättas.
 • Det finns fel i HTML-koden på alla sidor, som riskerar att skapa problem för skärmläsare. Eventuellt kan viktig information gå förlorad.
 • Information om vilka formulärfält som är obligatoriska förmedlas inte till skärmläsare.
 • Funktionen för att ta bort en uppladdad fil anger inte vilken fil som kommer att tas bort.
 • Tabeller används för layout på vissa sidor.
 • Listor med förslag som visas vid inmatning i vissa fält fungerar inte med skärmläsare i tjänsten Skolskjuts.
 • Ytterligare information visas när du väljer specifika alternativ i formulär, men den förmedlas inte till skärmläsare och är svår att hitta om du inte vet att den finns där.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Syftet för inmatningsfält där du fyller i uppgifter om dig själv förmedlas inte till hjälpmedel.
 • Rubriken i bekräftelsen vid spara formulär har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Indikeringen av tangentbordsfokus har otillräcklig kontrast mot sidans bakgrund.
 • Länken för att gå direkt till huvudinnehållet fungerar inte på bekräftelsesidan.
 • Fokusmarkering saknas på utfällbara listor. Fokusmarkeringen kan vara svår att se runt knappar, särskilt gröna knappar.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa obligatoriska fält indikeras enbart med blå ledtexter, utan den asterisk som används för andra obligatoriska fält. I Bygglovsansökan har vissa texter understrykning för att framhävas visuellt, trots att de inte är länkar.
 • Rubriken i bekräftelsen vid spara formulär har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Indikeringen av tangentbordsfokus har otillräcklig kontrast mot sidans bakgrund.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Länken för att gå direkt till huvudinnehållet fungerar inte på bekräftelsesidan.
 • Sökfunktionen hamnar före knappen som visar den, i fokusordningen och får inte fokus automatiskt. Du behöver därför tabba "baklänges" för att komma till sökfältet.
 • Fokusmarkering saknas på utfällbara listor. Fokusmarkeringen kan vara svår att se runt knappar, särskilt gröna knappar.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Länken för att gå direkt till huvudinnehållet fungerar inte på bekräftelsesidan.
 • Det framgår inte av länktexten vilka länkar som går till dokument i stället för webbsidor. Inte heller vilka länkar som öppnar nya fönster.
 • Informationen är otydlig om vilka dokument du behöver ladda upp i tjänsten Bygglov. Det kan bli "rörigt" om du väljer att göra flera olika saker i samma anmälan. Vissa felmeddelanden kan också vara svåra att förstå.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av våra e-tjänster i plattformen Abou.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 december 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?